Skip to content

Çmime dhe kalendari

Zgjidheni klasën ose aktivitetin tuaj në AREA 52!

12:00 – 22:00

HEDHJE

I Rritur​ – 3.99 Euro
Për të Vegjël – 3.99 Euro
Jump for details

10:00 – 17:00

FAMILJA

1 i rritur + 1 fëmijë = 3.99 euro
1 i rritur + 2 fëmijë = 8.99 euro
2 të rritur + 1 fëmijë = 11.99 euro
2 të rritur + 2 fëmijë = 14.99 euro
2 të rritur + 3 fëmijë = 16.99 euro
Jump for details

17:00 – 22:00

HEDHJE (Night)

I Rritur​ – 3.99 Euro
Për të Vegjël – 4.99 Euro
Jump for details

20:00 – 21:00

Akademia

I Rritur – 3.99 Euro
Jump for details

Save Time, Come Prepared

Çorapet e parrëshqitshme të Area 52 duhet të mbathen në çdo kohë. Mund t’i bini në recepsion ose online, e kanë çmimin 0.99 cent. Janë tuajat dhe mund t’i përdorni sërish.

Garantoni kohën tuaj për hedhje. Area 52 ka kapacitet të kufizuar dhe shpeshherë të gjitha biletat shiten, sidomos për fundjava apo gjatë festave, ndaj rekomandojmë fuqimisht që të rezervoni online.

Të gjithë hedhësit nën moshën 18-vjeçare duhet të paraqesin Deklaratën e Pajtimit të Mirëinformuar dhe plotësuar dhe të nënshkruar nga prindi ose kujdestari ligjor dhe këtë duhet ta paraqesin para sesionit të parë. Deklarata duhet të plotësohet online dhe është e vlefshme për të gjitha sesionet për një periudhë 12-mujore pas datës së nënshkrimit (nëse nuk ka ndryshime në rrethanat e deklaruara, përfshirë detaje që kanë të bëjnë me gjendjen shëndetësore), në të cilin rast duhet të plotësohet një deklaratë tjetër.